projektowanie, doradztwo techniczne, nadzory ...

OFERTA

LINEAL Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 

planowania inwestycji                                       

 • studia wykonalności
 • analizy finansowe
 • analizy ekonomiczne
 • prognozy społeczno – gospodarcze
 • analizy społeczno – marketingowe
 • analizy techniczne opcji modernizacji linii wraz z oszacowaniem kosztów
   

prac przedprojektowych

 • wycena nieruchomości
 • pozwolenia wodnoprawne
 • badania geologiczne
 • badania dendrologiczne
 • projekty podziału
 • pozyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów
 • pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji
 • raporty oceny oddziaływania na środowisko
 • mapy dla celów projektowych
 

projektowania

 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty technologii i fazowania robót
 • nadzór autorski
 • aktualizacje projektów
 

doradztwa technicznego

 • udział w procedurach przetargowych
 • przygotowanie i ocena projektów
 

nadzoru inwestycyjnego

 • inwestorstwo zastępcze
 • nadzór inwestorski

 

 

Powrót do poprzedniej strony